Ohne kükentöten

Wanneer onze leghennen uit het ei komen, is het 50% hen en 50% haan. 

 

Wij produceren in onze stallen OKT- eieren. OKT (ohne kükentöten) betekent zonder kuikens te doden. Dit zijn eieren van hennen waarvan de broertjes (broeders) niet gedood worden. De haantjes groeien op tot 14 weken en daarna worden ze verwerkt in vleesproducten. 

 

 Wij leveren onze eieren aan een Duits pakstation. In Duitsland is het verplicht in de biologische sector OKT eieren te produceren.